KWALITEIT DOOR KENNIS EN ERVARING

Welkom op onze website!                                                                              

 

Ondernemen is mooi, maar brengt ook verplichtingen met zich mee. Het voeren van administraties voor uw eigen bedrijfsvoering, maar ook voor de afdracht van belastingen, zoals inkomsten-, vennootschaps-, omzetbelasting en autobelastingen.

Voor de heffing van omzetbelasting bent u daarnaast ook nog eens onbezoldigd Rijksontvanger.

Op zich hoeft dat laatste geen probleem te zijn, maar als er door welke reden dan ook door u niet tijdig het juiste btw-bedrag wordt afgedragen, loopt u het risico op naheffing, heffingsrente en boetes. Door tijdig met ons in contact te treden kunt u deze risico's vermijden dan wel minimaliseren.

De algemene tendens is, dat ondernemers de BTW zien als een last. Echter, in veel gevallen kan de BTW ook leiden tot voordelen. En niet alleen voor de BTW. In veel transacties loopt de BTW namelijk samen met bijvoorbeeld overdrachtsbelasting, successiebelastingen, belastingen op personenauto's, enz. Hierbij is het veelal van belang, dat u tijdig inzicht krijgt in de mogelijkheden. Eenmaal een handeling verricht, of een tijdstip gepasseerd, dan staan de gevolgen vaak vast en kan er niet meer worden gestuurd op een fiscaal voordeliger regime.

Wij adviseren u hier graag over.