KWALITEIT DOOR KENNIS EN ERVARING

Diensten

 _____________________________________________________________________________________

Ruiz btw-advies houdt zich onder andere bezig met de uitvoering van werkzaamheden voor cliënten op de navolgende gebieden:

 • Advisering op het gebied van de omzetbelasting (zowel nationaal als internationaal), autobelastingen en overdrachtsbelasting;
 • Overleg met de Belastingdienst over zaken, die de omzetbelasting, autobelastingen en overdrachtsbelasting aangaan;
 • Opstellen en indienen van btw-aangiften;
 • Verzorgen van bezwaar- en beroepsprocedures;
 • Advisering omtrent inrichting van btw-administraties;
 • Uitvoering van btw-scans teneinde de btw-positie van cliënten te kunnen bepalen;
 • Uitvoeren van Due Dilligence onderzoeken voor kopers en verkopers van ondernemingen;
 • Beoordeling btw-tarieven op inkopen;
 • Btw-interim management;
 • Bijscholing van cliënten en hun werknemers op het gebied van de omzetbelasting;
 • Btw-registratie van cliënten;
 • Registratie van ingevoerde auto's, waaronder het indienen van BPM-aangiften;
 • Indienen verzoeken om vrijstelling BPM bij verhuizing naar Nederland en bij terbeschikkingstelling van auto's door buitenlandse werkgevers.